Seng

En sykehusseng blir fraktet mye rundt i hele sykehuset, unødig mye.

Dette medfører slitasje på personell, utstyr og ikke minst unødig belegg på heiser.

FDVLink hjelper deg på en enkel og effektiv måte å registrere post-renhold knyttet mot riktig seng slik at du kontrollert kan utføre lett-rengjøring på sengen et bestemt antall ganger før du kjører den gjennom senge-vaske-maskinen.

På samme tid sporer systemet hvor sengen befinner seg, slik at du holder kontroll på hvor utstyret er og har vært.

Ved en smittesituasjon kan du i praksis finne ut hvilken pasient som har vært hvor, og dermed raskere avgrense et smitteområde.

I tillegg kan du se av loggen når sengen sist ble vasket eller hvilke rom den har vært i. Dette vil redusere kostnader betydelig og samtidig hindre videre spredning av infeksjoner på sykehuset.

Rullestol

På et sykehus trilles mange pasienter i en rullestol. Disse blir satt igjen rundt om i bygget. Mange bruker mye tid på å finne disse stolene og trille dem tilbake der de hører til.

 

FDVLink gjør letingen etter rullestoler enkel og effektiv.